Drepturi legale

Carmen Nemes

Scurta incursiune in legislatia ce protejeaza mamele salariate

Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale prevede in art.98 alin.1 ca asiguratii sistemului public au dreptul, in afara de pensie, atat la concediu si indemnizatie pentru maternitate cat si la concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului; Dupa cum se observa sunt reglementate diferit cele doua tipuri de concedii: cel de maternitate care implica atat femeia gravida cat si pe cea care a nascut recent, pe de o parte si concediul pentru cresterea copilului pe de alta parte.
Mai mult decat atat legea prevede in art.118 ca "Asiguratele au dreptul, pe o perioada de 126 de zile calendaristice, la concediu pentru sarcina si lauzie, perioada in care beneficiaza de indemnizatie de maternitate.", iar art.119 precizeaza in mod expres ca:
 (1) Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere, iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere.
 (2) Concediile pentru sarcina si lauzie se compenseaza intre ele, in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare.
 (3) Persoanele cu handicap asigurate beneficiaza, la cerere, de concediu pentru sarcina, incepand cu luna a 6-a de sarcina.
 (4) in cazul in care copilul se naste mort sau moare in perioada concediului de lauzie, indemnizatia de maternitate se acorda pe toata durata acestuia."

Astfel mamele care sunt in situatia prevazuta mai sus, la alin.4, au dreptul recunoscut de lege, cel putin la un concediu si o indemnizatie pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere.

Aceleasi prevederi de mai sus sunt cuprinse si in ORDONANTA DE URGENTA Nr.158/ 2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate:

"Art. 23 - (1) Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcina si lauzie, pe o perioada de 126 de zile calendaristice, perioada in care beneficiaza de indemnizatie de maternitate.
Art. 24 - (1) Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere, iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere.
 (2) Concediile pentru sarcina si lauzie se pot compensa intre ele, in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare, in asa fel incat durata minima obligatorie a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice.
 (3) Persoanele cu handicap asigurate beneficiaza, la cerere, de concediu pentru sarcina, incepand cu luna a 6-a de sarcina.
 (4) in situatia copilului nascut mort sau in situatia in care acesta moare in perioada concediului de lauzie, indemnizatia de maternitate se acorda pe toata durata acestuia."

Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate dau un ORDIN comun in data de 27 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor de Aplicare a Prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate care din nou statueaza, in art. 43 alin.5 dreptul mamelelor care au nascut un copil mort sau acesta moare in perioada concediului de lauzie sa beneficieze de indemnizatia de maternitate se acorda pe toata durata concediului de lauzie.

Acelasi Ordin prevede in art. 45 ca certificatele de concediu medical pentru sarcina se elibereaza pentru cel mult 30 de zile calendaristice de catre medicul de familie sau de catre medicul de specialitate obstetrica-ginecologie, care ia in evidenta si urmareste pe parcursul sarcinii gravida, pana la durata maxima prevazuta de lege.
De asemenea, certificatul de concediu medical pentru lauzie se elibereaza de medicul curant de specialitate obstetrica-ginecologie din unitatea sanitara unde a nascut femeia sau de medicul de familie, pentru perioade de cel mult 30 de zile calendaristice. Prelungirea concediului medical pentru lauzie pana la durata maxima prevazuta de lege se face de medicul de familie care are in urmarire lauza.
in situatia in care survine decesul mamei, la nastere sau imediat dupa aceasta, tatal beneficiaza de restul concediului neefectuat de catre mama, in conditiile Legii concediului paternal nr. 210/1999, certificatul fiind eliberat de medicul de specialitate obstetrica-ginecologie din unitatea sanitara unde a nascut femeia sau de medicul de familie, dupa caz.

De asemenea, ORDONANTA DE URGENTA Nr. 96/ 2003 stabileste reguli privind protectia maternitatii la locurile de munca.
Ordonanta defineste o serie de termeni si expresii care sunt folosite in aceste situatii la locurile de munca notiuni importante pe care vi le redam dupa cum urmeaza:
 a) protectia maternitatii este protectia sanatatii si/sau securitatii salariatelor gravide si/sau mame la locurile lor de munca;
 b) locul de munca este zona delimitata in spatiu, in functie de specificul muncii, inzestrata cu mijloacele si cu materialele necesare muncii, in vederea realizarii unei operatii, lucrari sau pentru indeplinirea unei activitati de catre unul ori mai multi executanti, cu pregatirea si indemanarea lor, in conditii tehnice, organizatorice si de protectie a muncii corespunzatoare, din care se obtine un venit in baza unui raport de munca ori de serviciu cu un angajator;
 c) salariata gravida este femeia care anunta in scris angajatorul asupra starii sale fiziologice de graviditate si anexeaza un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care sa ii ateste aceasta stare;
 d) salariata care a nascut recent este femeia care si-a reluat activitatea dupa efectuarea concediului de lauzie si solicita angajatorului in scris masurile de protectie prevazute de lege, anexand un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data la care a nascut;
 e) salariata care alapteaza este femeia care, la reluarea activitatii dupa efectuarea concediului de lauzie, isi alapteaza copilul si anunta angajatorul in scris cu privire la inceputul si sfarsitul prezumat al perioadei de alaptare, anexand documente medicale eliberate de medicul de familie in acest sens;
 f) dispensa pentru consultatii prenatale reprezinta un numar de ore libere platite salariatei de catre angajator, pe durata programului normal de lucru, pentru efectuarea consultatiilor si examenelor prenatale pe baza recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist;
 g) concediul postnatal obligatoriu este concediul de 42 de zile pe care salariata mama are obligatia sa il efectueze dupa nastere, in cadrul concediului pentru sarcina si lauzie cu durata totala de 126 de zile, de care beneficiaza salariatele in conditiile legii;
 h) concediul de risc maternal este concediul de care beneficiaza salariatele prevazute la lit. c) - e) pentru protectia sanatatii si securitatii lor si/sau a fatului ori a copilului lor.
Salariatele prevazute mai sus au obligatia de a se prezenta la medicul de familie pentru eliberarea unui document medical care sa le ateste starea.
In cazul in care salariatele nu indeplinesc obligatiile prevazute si nu informeaza in scris angajatorul despre starea lor, acesta este exonerat de o pare din obligatiile sale.

Constatarea contraventiilor savarsite de catre angajator si aplicarea amenzilor contraventionale corespunzatoare, dupa caz se fac de catre;

 • inspectorii de munca din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca pe a caror raza teritoriala se afla sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului si, respectiv, de catre personalul imputernicit al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici;
 • personalul imputernicit din casele judetene de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, pentru contraventiile la dispozitiile prevazute la art. 11;
 • personalul imputernicit din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, conform legislatiei sanitare in vigoare.

Cele mai sus expuse sunt reluate si precizate in H.G. 537/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de Aplicare a Prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca
De asemenea, mama mai are dreptul si la un concediu de risc maternal, pe care poate sa il solicite o salariata in cazul in care angajatorul, ca urmare a evaluarii riscurilor prezente la locul de munca al salariatei, nu poate, din motive justificate in mod obiectiv, sa dispuna masura modificarii conditiilor si/sau programului de munca al acesteia sau masura repartizarii ei la alt loc de munca, fara riscuri pentru sanatatea sau securitatea sa si/sau a fatului ori a copilului.
Concediul de risc maternal se solicita de catre salariata ca urmare a respectarii unei proceduri speciale, in etape, prevazute de HG 537/2004 si OUG 96/2003.
In functie de ramura de activitate pot fi consultate si Contractele Colective de Munca din anul in curs in care exista de asemena obligatia angajatorului de a acorda zile libere platite pentru maternitate.

Si tatal copilului are dreptul la concediu paternal, in scopul de a asigura participarea efectiva a tatalui la ingrijirea noului-nascut.

Astfel, atat Legea 210/ 1999 a concediului paternal cat si H.G. 244/ 2000 pentru aprobarea Normelor Metodologice de Aplicare a Legii concediului paternal prevad urmatoarele:

 • Tatal copilului nou-nascut are dreptul la un concediu paternal de 5 zile lucratoare;
 • in cazul in care titularul dreptului la concediu paternal este asigurat in cadrul sistemului asigurarilor sociale de stat, el are dreptul la un concediu paternal platit de 5 zile lucratoare;
 • Concediul paternal se acorda la cerere, in primele 8 saptamani de la nasterea copilului, justificat cu certificatul de nastere al acestuia, din care rezulta calitatea de tata a petitionarului;
 • Indemnizatia pentru concediul paternal se plateste din fondul de salarii al unitatii si este egala cu salariul corespunzator perioadei respective;
 • Tatal care satisface serviciul militar obligatoriu are dreptul, la nasterea propriului copil, la o permisie de 7 zile calendaristice;
 • in cazul in care tatal copilului nou-nascut a obtinut atestatul de absolvire a cursului de puericultura, durata concediului paternal se majoreaza cu 10 zile lucratoare;
 • in cazul decesului mamei copilului in timpul nasterii sau in perioada concediului de lauzie, tatal copilului beneficiaza de restul concediului neefectuat de catre mama;
 • Aceste prevederi se aplica tatalui indiferent daca copilul este nascut din casatorie, din afara casatoriei sau este adoptat de titularul dreptului;
 • Solicitarea pentru acordarea concediului paternal se adreseaza in scris, in primele 8 saptamani de la nasterea copilului, conducerii unitatii in care tatal isi desfasoara activitatea. Aceasta are obligatia de a dispune luarea masurilor necesare in vederea acordarii concediului paternal;
 • Cursul de puericultura consta in prezentarea unor notiuni elementare teoretice si practice necesare in vederea ingrijirii copilului mic, in vederea participarii efective a tatalui la ingrijirea propriului copil nou-nascut;
 • Cursul de puericultura va fi tinut de medicul de familie al tatalui, in perioada de sarcina a mamei sau dupa nasterea copilului;
 • in urma verificarii notiunilor dobandite medicul de familie va elibera atestatul de absolvire a cursului de puericultura;
 • in cazul in care tatal are studii de specialitate (medic, asistent medical) nu mai este necesara absolvirea cursului de puericultura, ci numai obtinerea atestatului;
 • Atestatul reprezinta actul doveditor prin care se constata impreuna cu aceasta constatare, datele personale din cartea de identitate a tatalui, locul sau de munca, data eliberarii, semnatura si parafa medicului de familie.

Toate aceste reglementari se completeaza cu celelalte norme de drept civil, al muncii si al asigurarilor in general.

Cabinet Individual de Avocat "Carmen Nemes"
020886 Calea Mosilor 256
bl. 2, sc. A, et. 1, ap. 1, Bucuresti 2
Telefon: 021-210.89.62 /021-210.50.81
Fax: 021-210.50.15
E-mail:

av_cnemes@yahoo.com

 

sg sus Mergi sus