Pagina 4 din 4

Re: Inca avem timp pentru re-directionarea cotei de 2%

MesajScris: 25 Mar 2012, ora 17:41
de marwana
Azi am fost la scoala si am luat cu mine mai multe declaratii 230, imi imaginam ca imi voi convinge colegii sa redirectioneze catre E.M.M.A. cei 2%.

Am observat ca multi dintre ei nu stiau despre ce este vorba, altii, putini ce-i drept, deja completasera aceste declaratii la servici iar unii erau contrariati si m-au intrebat de ce am avea nevoie de fonduri daca sustinem moral Parintii de Ingeri.

Le-am explicat cu calm obiectivele E.M.M.A., am obtinut doar 1 declaratie :( si multe promisiuni ca vor citi site-ul Organizatiei si abia apoi vor lua o decizie.

Am citit teama si nesiguranta in ochii lor :( , si m-am intristat, sunt oamneni care inca nu cred ca statul redirectioneaza aceste fonduri catre ONG sau mai rau nu cred ca din acesti bani chiar se indeplinesc obiectivele propuse.

Realizez cu tristete ca nu suntem informati corect si cred ca a venit timpul sa actionam cat mai curand in acest sens.

Re: Inca avem timp pentru re-directionarea cotei de 2%

MesajScris: 9 Apr 2012, ora 06:02
de marwana
Preluare din Codul Fiscal in ceea ce priveste redirectionarea a 2% , 20% sau 3 la mie din impozitul pe profit.
Ioana Raluca, mamica ingerasului Matei Alexandru ne-a ajutat si ii multumim @};-

Cod Fiscal:
Art. 21.
(4) Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
p) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private,
acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de
mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile
ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad din
impozitul pe profit datorat sumele aferente in limita minima precizata mai jos:
1. 3 0/00 din cifra de afaceri;
2. 20% din impozitul pe profit datorat.

In ceea ce priveste impozitul pe profit pt .anul 2011, contractul de sponsorizare/mecenat
trebuie incheiat si platit pana la 31.12.2011.

Legea 32/1994 privind sponsorizarea:

Art. 1.
(1) Sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la
transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop lucrativ desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii.
(2) Contractul de sponsorizare se încheie în forma scrisa, cu specificarea obiectului, valorii si duratei sponsorizarii, precum si a drepturilor si obligatiilor partilor.
(3) Mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoana fizica sau juridica, numita
mecena, transfera, fara obligatie de contrapartida directa sau indirecta, dreptul sau de
proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare catre o persoana fizica, ca activitate filantropica cu caracter umanitar, pentru desfasurarea unor activitati în domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau stiintific – cercetare fundamentala si aplicata.
(4) Actul de mecenat se încheie în forma autentica în care se vor specifica obiectul, durata si valoarea acestuia.
(5) În cazul sponsorizarii sau mecenatului constând în bunuri materiale, acestea vor fi
evaluate, prin actul juridic încheiat, la valoarea lor reala din momentul predarii catre
beneficiar.

Art. 4. – (1) Poate fi beneficiar al sponsorizarii:
a) orice persoana juridica fara scop lucrativ, care desfasoara în România sau urmeaza sa
desfasoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învatamânt, stiintific
– cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei
drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului,
social si comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum si de întretinere,
restaurare, conservare si punere în valoare a monumentelor istorice;
b) institutiile si autoritatile publice, inclusiv organele de specialitate ale administratiei publice, pentru activitatile prevazute la lit. a);
c) de asemenea, pot fi sponsorizati, în conditiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale
organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum si carti ori publicatii din domeniile
definite la lit. a);
d) orice persoana fizica cu domiciliul în România a carei activitate în unul dintre domeniile
prevazute la lit. a) este recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica ce activeaza în domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.
(2) Poate fi beneficiar al mecenatului orice persoana fizica cu domiciliul în România, fara
obligativitatea de a fi recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica, care necesita un sprijin în domeniile prevazute la art. 1 alin. (3).

Art. 8.
(2) Persoanele fizice sau juridice române, care efectueaza acte de mecenat în conditiile
prezentei legi, beneficiaza de reducerea bazei impozabile cu echivalentul acestora, dar nu mai mult de 10% din baza impozabila.
(3) Totalitatea reducerilor aplicate bazei impozabile pentru sponsorizarile efectuate potrivit alin. (1), cumulate cu cele aferente actelor de mecenat, nu poate depasi 10% din venitul sau din profitul impozabil, dupa caz.
(4) Persoanele fizice sau juridice straine, care datoreaza statului român, conform legislatiei în vigoare un impozit pentru un venit realizat în România si care efectueaza sponsorizari sau acte de mecenat, beneficiaza, de asemenea, de reducerea bazei impozabile cu echivalentul în lei al sponsorizarii sau al actului de mecenat, calculat la cursul de schimb valutar al zilei, la data efectuarii transferului de proprietate, în aceleasi cote aplicate persoanelor fizice sau juridice române, conform alineatelor precedente.

Art. 9. – (1) Sumele primite din sponsorizarea sau mecenat sunt scutite de plata
impozitului pe venit.
(2) Aceeasi prevedere se aplica si bunurilor materiale primite prin sponsorizare sau mecenat, potrivit prezentei legi.

Norme metodologice:

49.1. Contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si/sau care acorda burse private, pe baza de contract, in conditiile Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificarile ulterioare, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, daca aceste cheltuieli insumate indeplinesc cumulativ conditiile prevazute de art. 21 alin. (4) lit. p) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Aceasta prevedere cu sponsorizarea este valabila pentru firmele care platesc impozit pe profit (SRL-uri, SA-uri).
Cand sponsorizarea se efectueaza in bani, nu apar implicatii din punctul de vedere al T.V.A.

Declaratia 230 pentru anul 2011 cu privire la directionarea a 2% din impozit -pana pe 25 mai 2012.

Modelul formularului 230 - “Cerere privind destina?ia sumei reprezentând pân? la 2% din
impozitul anual ?i deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv
pentru domeniul locativ, este prevazut in OPANAF nr.52/2012.
Contribuabilii care î?i exprim? aceast? op?iune pot solicita direc?ionarea acestei sume c?tre o singur? entitate nonprofit sau unitate de cult.
Formularul 230 se completeaza si se depune la organul fiscal în a c?rui raz? teritorial?
contribuabilul are adresa unde î?i are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuie?te
efectiv, în cazul în care aceasta este diferit? de domiciliu, pentru persoanele fizice care au
domiciliul fiscal în România.

Formularul se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul po?tal, prin scrisoare recomandat? cu confirmare de primire.

Formularul se completeaza si se depune de catre toate persoanele fizice care realizeaza
venituri din salarii si asimilate acestora, in mod optional, atunci cand contribuabilii opteaza pentru virarea unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau unitatilor de cult.

Este important de mentionat ca pentru contribuabilul care alege sa depuna Declaratia 230, acest lucru nu implica nici un cost, cei 2% din impozit ce urmeaza sa fie redirectionati fiind directionati de catre stat din impozitul deja platit de catre contribuabil in anul precedent.

Ce informatii trebuie sa avem pentru a completa Declaratia 230?

- Suma reprezentand 2% din impozitul platit – aceasta informatie se regaseste in Fisa Fiscala a fiecarui angajat
- Denumirea unitatii Beneficiare
- Codul de Identificare Fiscala al unitatii Beneficiare.
- Contul Bancar al unitatii Beneficiare.

Contribuabilii care isi exprima aceasta optiune pot solicita directionarea acestei sume catre o singura entitate nonprofit sau unitate de cult.

Termenul de depunere: 25 mai 2012.

In cazul persoanelor fizice care au realizat venituri ce se pot incadra in grupele de mai jos,
redirectionarea celor 2% din impozitul platit se face prin simpla completare a declaratiei 200 .
1.1. Activitati independente
1.2. Cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, realizate in calitate de proprietar,
uzufructuar sau alt detinator legal
1.3. Activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real
1.4. Castiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare
(aceasta prevedere nu se aplica pentru veniturile realizate pe parcursul anului 2009)
1.5. Castiguri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract

In cazul persoanelor care au realizat aceste venituri depunerea Declaratiei 200 este
obligatorie chiar daca nu doresc redirectionarea celor 2% din impozit.
Formularul 200 – “Declara?ie privind veniturile realizate din România” este
reglementat prin OPANAF nr.52/2012.

Declara?ia 200 se depune la:
- organul fiscal în a c?rui raz? teritorial? contribuabilul are adresa unde î?i are
domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuie?te efectiv, în cazul în care aceasta este
diferit? de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
Formularul 200 se poate depune si on-line, daca contribuabilul dispune de un certificat
digital calificat, obtinut conform prevederilor legale, sau a împuternicit o persoana care
detine acest certificat.

Pentru veniturile aferente anului 2011, termenul de depunere al formularelor 200 si 230
este data de 25 mai 2012, inclusiv.

Re: Inca avem timp pentru re-directionarea cotei de 2%

MesajScris: 23 Mai 2012, ora 21:39
de ancaspinu
Buna seara, frumoase mamici de ingerasi! Va rog sa imi dati datele necesare pentru redirectioarea cotei de 2% catre E.M.M.A.
Multumesc anticipat! Stiu ca 25 mai e ultima zi de depunere a formularelor.

Re: Inca avem timp pentru re-directionarea cotei de 2%

MesajScris: 3 Ian 2013, ora 11:11
de ingerasulGabriela
Inca un inceput de an ... asa ca incepand cu data de 25 ianuarie putem redirectiona 2% din impozit catre Organizatia E.M.M.A. e un mod simplu, gratuit si la indemana de a ajuta organizatia :x

Re: Redirectionarea cotei de 2%

MesajScris: 25 Feb 2013, ora 13:37
de Bianca
>:D<
De astazi mai sunt fix 3 luni pana la termenul limita (25 mai) de depunere a Declaratiei 230, prin intermediul careia orice salariat din Romania, poate sustine o cauza in care crede, fara a-l costa niciun leu!
Nu este nevoie decat de dorinta de a ajuta si de cateva minute pentru a descarca&completa&trimite formularul...
Este un efort foarte mic prin care puteti face, insa, mult bine!
Chiar si la un salariu minim pe economie, atunci cand se strang mai multi care fac acest lucru, conteaza si se simte!
Mai multe detalii despre aceasta oportunitate de a face gratuit, un bine, gasiti pe:
http://www.organizatiaemma.ro/direction ... t#angajati

De ce pentru EMMA?
Voi, cele&cei care ati gasit sprijin aici, mai demult sau mai recent, stiti de ce...si sper sa fi contat intr-atat de mult - atat prin ce a insemnat acest lucru pentru voi cat si pentru memoria puiului vostru, incat sa va faca sa completati si sa trimiteti acel formular, in favoarea Organizatiei E.M.M.A.

Puteti face chiar mai mult decat atat-si anume sa trimiteti prietenilor vostri un e-mail in care sa-i rugati sa faca acelasi lucru, ocazie cu care le puteti copia de aici si trimite link-ul catre filmuletul acesta: http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 8MlE_MlJ08 si cele catre paginile: http://www.organizatiaemma.ro/node/941 , respectiv: http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 346&type=3 ...
si sper sa inteleaga de ce avem nevoie de sprijin...si, mai ales, sa ne inteleaga mai bine...

Va multumesc! @};-
Doamne ajuta!
>:D<

Re: Redirectionarea cotei de 2%

MesajScris: 27 Feb 2013, ora 06:29
de marwana
Am strans pana in acest moment 12 Declaratii 230 pe care urmeaza sa le trimit. Unii dintre colegii mei au ales sa le depuna personal.

Re: Redirectionarea cotei de 2%

MesajScris: 5 Mar 2013, ora 19:18
de monicamuresan
>:D< As vrea sa aduc acest topic in fata, pentru ca pentru Organizatia E.M.M.A. e foarte important sa reusim sa strangem cat mai multe Declaratii 230.
Doamne ajuta!
Va >:D< cu mare drag :x

Re: Redirectionarea cotei de 2%

MesajScris: 11 Mar 2013, ora 09:43
de Bianca
>:D<

Va imbratisez cu cele mai bune ganduri :x si cu speranta ca veti citi randurile de mai jos, cu inimile deschise si dornice de a raspunde pozitiv, propunerii mele ;;)

Desi de dinafara poate ca nu pare o munca grea, activitatea in EMMA este foarte delicata, si implicit foarte dificila, care presupune un consum emotional uneori foarte greu de dus, ceea ce costa foarte multa energie....dar si bani de care, din pacate, depinde mult, bunul mers al Organizatiei.
Daca nu ne unim interesele si fortele, este riscul sa se duca de rapa, tot ce s-a realizat pana acum ori, tocmai pentru a evita asa ceva, avem nevoie de sprijinul vostru printr-o implicare activa, pe mai multe planuri, implicare care, dealtfel, poate avea si un efect terapeutic...

Un prim pas ar fi acela de a va mobiliza pentru in campania 2% pentru EMMA. :-c

Asta inseamna sa trimiteti tuturor prietenilor si cunoscutilor Declaratia 230, pe care o puteti descarca de pe http://www.organizatiaemma.ro/directionare_impozit, sau un e-mail cu cateva cuvinte din suflet ;;) si cu link-ul catre pagina respectiva. ;)

Nu trebuie sa va fie jena sa faceti acest lucru deoarece nu cereti bani din buzunarul nimanui si mai ales nu cereti bani pentru voi,personal!

Cel mai sigur mod de a strange declaratiile, este acela de a printa mai multe declaratii pe care sa le aveti mereu cu voi si de cate ori aveti ocazia, sa vorbiti despre campanie si sa completati pe loc formularele, iar apoi sa le duceti la Posta ;;)

O idee buna a avut Gabi Istrate @};- care a propus ca, celor care nu au auzit inca de Organizatia EMMA :-? , impreuna cu formularul, sa le oferiti si un pliant E.M.M.A., care poate fi descarcat de pe: http://www.organizatiaemma.ro/node/589.

Am o veste buna legata de redirectionarea celor 20% din impozitul pe profit al firmelor, si anume, ca acest lucru se poate face nu doar la sfarsitul ci pe intreg parcursul anului!!! Detalii se gasesc pe aceeasi pagina, mentionata mai sus.
Asadar, trimiteti link-ul catre pagina respectiva, oricui stiti ca are firma dar si prietenilor si cunostintelor care poate ca stiu ei pe cineva ... ;-)

In afara de asta, am preluat ideea unei fundatii din SUA care, pentru o strangere de semnaturi, au folosit poze cu testimoniale personale- ca cele din poza atasata.
Mi se pare o idee buna, simpla si care vreau sa cred ca va avea impact.

Asadar, daca nu va deranjeaza ideea de a aparea in poza, am rugamintea sa luati o coala de dimensiunea celor din blocurile mari de desen (A3 cred), pe care sa scrieti de mana, citet ;) , ce credeti voi ca i-ar putea convinge pe cei care vor citi mesajul vostru, sa redirectioneze acei 2%, catre EMMA. ...daca vreti si aveti, va puteti pune tricoul EMMA..dar nu este obligatoriu ;-)...

Desi acolo este text mult, poate va inspirati pentru testimonial, de pe: viewtopic.php?f=22&t=1565&start=0

Ideea este sa fie un mesaj simplu dar profund si sincer din care sa reiasa ca EMMA are nevoie de sprijin, pentru a-i putea sprijini pe cei care au nevoie.

Ce ziceti, va mobilizati?

Sper ca da :x ....asadar, astept pozele voastre (pe care le voi pune pe FB si...probabil si pe site) pe adresa contact@organizatiaemma.ro.
Pentru a putea organiza mai bine folderul, va rog sa salvati poza cu numele vostru si, daca doriti, specificati si numele ingerasului vostru @};-

Abia astept sa facem asta si sa ma mandresc cu voi! :x

Orice alte idei aveti, prin care credeti ca putem strange fonduri, este binevenita si m-as bucura tare mult sa vad entuziasm si cum ne unim fortele...pentru a deveni o forta, pentru ca putem!
Depinde doar de noi...de fiecare in parte si de toate/toti la un loc! ;-)

Va multumesc, va imbratisez si va pup cu drag si recunostinta!
Pace in suflet va doresc!
Doamne ajuta!
>:D<
Imagine

Re: Redirectionarea cotei de 2%

MesajScris: 9 Mai 2013, ora 13:32
de danielac29
Azi am reusit sa completez si eu declaratia in favoarea EMMA si am mai convins inca doua colege de la job sa le completeze! Doamne ajuta!

Re: Redirectionarea cotei de 2%

MesajScris: 13 Mai 2013, ora 09:22
de marwana
Mai avem 2 saptamani la dispozitie sa strangem si sa trimitem declaratiile 230.
Eu voi trimite miercuri o parte din ele si vad ce mai strang pana pe data de 24 ;) .

Re: Redirectionarea cotei de 2%

MesajScris: 21 Mai 2013, ora 08:44
de roxanacaz
Am si eu cateva declaratii 230 completate de catre prieteni, inteleg ca le pot depune eu la administratia fiscala de care apartin respectivii sau se pot trimite si prin Posta? ca inca nu sunt 100% lamurita :)

Re: Redirectionarea cotei de 2%

MesajScris: 21 Mai 2013, ora 09:07
de georgeta74
Roxana te sfatuiesc sa le trimiti prin posta.
E cel mai sigur si cel mai comod.
Eu asa le-am trimis (cu confirmare de primire).

Re: Redirectionarea cotei de 2%

MesajScris: 21 Mai 2013, ora 15:07
de ingerasulGabriela
Georgeta fiecare se trimite individual sau toate intr-un plic?

Vin si eu cu inca o informatie:
Pentru ca 25 mai data limita de redirectionare 2% e sambata termenul va fi 27 mai adica luni dupa eveniment asa ca printre altele nu strica sa avem la noi la Ziua parintilor de ingeri formularele pentru redirectionare care pot fi descarcate de pe http://www.organizatiaemma.ro/directionare_impozit :x

Pic cu pic se face strop, strop cu strop se face marea, sau nu? :D ca sa citez chiar un fragment din brosura E.M.M.A.

Re: Redirectionarea cotei de 2%

MesajScris: 24 Mai 2013, ora 09:12
de Angela
Sa va spun cum a stat treaba cu depunerea declaratiei 230 la Timisoara! x(
Ma duc la Administratia Financiara sa depun vreo 30 de declaratii pt EMMA. Si mi se spune senin ca nu pot face acest lucru daca nu am imputernicire pentru fiecare in parte. Mi se arata teancul cu muuuuuulte alte declaratii capsate fiecare cu imputernicirea aferenta... :-o Deci.........ma consult cu Bianca si hotaram sa pun fiecare declaratie in plic separat(adica a trimis-o cel ce a completat-o) si sa le trimit prin posta. Si asa cumpar 30 de plicuri,completez adrese, pun timbre, le trimit....Intrebare: vor fi luate in calcul??????? x(
A mai patit careva acest lucru? Sau numai la Timisoara se inventeaza reguli peste noapte?? ~X(

Re: Redirectionarea cotei de 2%

MesajScris: 29 Mai 2013, ora 08:40
de Micki
Referitor la primirea Declaratiilor.........cel putin in Tulcea nu este regula asta.....stiu o Asociatie care a depus toate declaratiile o singura data de o singura persoana.......nu a fot nevoie de imputernicire........dar la noi in Romania orice e posibil! Imi pare rau......

Am depus si eu si sotul Declaratiile pt EMMA......si n-am avut nevoie de imputernicire pt sot.....

Re: Redirectionarea cotei de 2%

MesajScris: 29 Mai 2013, ora 22:22
de ingerasulGabriela
Angela >:D< imi pare rau pt situatia neplacuta, ma bucur ca ai gasit o solutie

Legat de imputernicire, acum e tardiv, dar am vazut ca pe formular, pe declaratia 230 in partea de jos e rubrica IMPUTERNICIT, ultimele declaratii care le-am depus i-am rugat pe declaranti sa ma treaca imputernicita.

Legat de trimiterea prin posta, am vorbit la finante cu un domn amabil care mi-a spus ca pot sa trimit intr-un plic atatea cat incap/permite posta romana sub forma de recomandata cu confirmare de primire ;)

Re: Redirectionarea cotei de 2%

MesajScris: 30 Apr 2014, ora 19:55
de monicamuresan
>:D< Dragi parinti de Ingeri, vreau sa readuc acest topic mai in fata, sa va reamintesc de Declaratia 230, prin care puteti redirectiona cei 2% din impozitul pe venit, fara sa va coste nimic! ;;)
Formularul care se completeaza anul acesta, pentru veniturile din anul 2013, il puteti descarca si de pe pagina de Facebook a Organizatiei E.M.M.A.: https://www.facebook.com/pages/Organiza ... 346?ref=hl

[-o< Doamne ajuta!
@};- @};- @};-

Re: Redirectionarea cotei de 2%

MesajScris: 20 Ian 2015, ora 16:20
de steluta
@};- @};- @};- @};- @};- @};-

Astazi am strans primele 5 declaratii 230, pentru EMMA O:-) O:-) O:-)
Va imbratisez cu drag,

>:D<
Steluta (*)